Cách tính diện tích xây dựng nhanh và chính xác

Diện tích xây dựngdiện tích đất là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu không phân biệt rõ hai khái niệm này, bạn sẽ bối rối khi nhận bản vẽ và báo giá của các nhà thầu – thường có phần diện tích xây dựng lớn hơn diện tích nhà ở của bạn rất nhiều.

Một cách đơn giản, diện tích xây dựng – hay còn gọi là diện tích thi công là toàn bộ phần diện tích có phát sinh chi phí xây dựng: bao gồm diện tích đất và diện tích của những phần như: phần mái, phần móng, tầng hầm…mỗi phần này đều có cách tính diện tích khác nhau. Nếu như bạn chuẩn bị xây nhà thì bạn nên hiểu rõ cách tính này để có thể hoạch định tốt nhất chi phí xây dựng.

Cùng lưu lại công thức tính diện tích xây dựng, cách tính diện tích xây dựng cho từng phần trong ngôi nhà đang được áp dụng rộng rãi trong giới xây dựng nhé.

Cách tính diện tích sàn

 • Phần có mái che phía trên: 100% diện tích
 • Phần không có mái che có lát gạch nền: 50% diện tích
 • Ô trống trong nhà
  • Dưới 4m2 tính như sàn bình thường
  • Trên 4m2: 70% diện tích
  • Lớn hơn 8m2: 50% diện tích

Cách tính diện tích móng

 • Móng đơn: 30% diện tích
 • Đài móng trên nền cọc bê tông cốt thép, cọc khoan nhồi: 35% diện tích
 • Móng băng: 50% diện tích

Cách tính diện tích tầng hầm

 • Hầm có độ sâu nhỏ hơn 1,5m: 135% diện tích
 • Hầm có độ sâu nhỏ hơn 1,5m: 150% diện tích
 • Hầm có độ sâu nhỏ hơn 2,0m: 180% diện tích

Cách tính diện tích phần sân

Đổ cột, đổ đà kiếng, xây tường rào, lát gạch nền

 • Dưới 20m2: 100% diện tích
 • Dưới 40m2: 70% diện tích
 • Trên 40m2: 50% diện tích

Cách tính diện tích phần mái

 • Mái bê tông cốt thép, không lát gạch tính 50% diện tích của mái, có lát gạch tính 10% diện tích của mái.
 • Mái ngói vi kèo sắt: 60% diện tích của mái
 • Mái bê tông dán ngói: 85% diện tích của mái
 • Mái tôn: 30% diện tích của mái

Gia cố nền đất yếu

Tuỳ vào điều kiện đất, điều kiện thi công mà sẽ quyết định sử dụng loại hình gia cố khác nhau như sử dụng gỗ hoặc cốt thép. Nếu sử dụng phương pháp đổ bê tông cốt thép thì sẽ tính 20% diện tích