Phép thử & phương pháp thử của gạch bê tông tự chèn theo TCVN

Để cung cấp cái nhìn tổng quan và chính xác nhất về phép thử như xác định cường độ nén, độ hút nước, độ mài mòn, khuyết tật ngoại quan, cường độ chịu nén, thấm nước…Gạch vỉa hè An Sơn xin liệt kê cụ thể tên phép thử và phương pháp thử cụ thể theo bảng dưới đây, văn bản TCVN được link sẵn dưới bảng click để xem chi tiết.

Tên sản phẩm, vật liệu được thử

Materials or product tested

Tên phép thử cụ thể

The Name of specific tests

Phương pháp thử

Test method

Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo

Limit of quantitation (if any)/range of measurement

Gạch bê tông tự chèn

(Interlocking concretebricks)

Xác định cường độ nén – Determination of compressive strengthTCVN 6476: 2011
Xác định độ hút nước – Determination of water absorptionTCVN 6355-4: 2009
Xác định độ mài mòn – Determination of abrasionTCVN 6065: 1995
Gạch bê tông

Concrete bricks

Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan – Determination of dimentions and visible defectsTCVN 6477:2016
Xác định độ rỗng – Determination of void volume
Xác định cường độ chịu nén – Determination of compressive strength
Xác định độ thấm nước – Determination of water permeability
Xác định độ hút nước – Determination of water absorption