Diện tích xây dựng

phuong phap tinh dien tich xay dung

Cách tính diện tích xây dựng nhanh và chính xác

Diện tích xây dựng và diện tích đất là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu không phân biệt rõ hai khái niệm này, bạn sẽ bối rối khi nhận bản vẽ và báo giá của các nhà thầu – thường có phần diện tích xây dựng lớn hơn diện tích nhà ở của…

Xem thêm