Gạch bê tông 8 lỗ

lot gach be tong 8 lo

Gạch bê tông 8 lỗ, 2 lỗ được dùng để làm gì?

Gạch bê tông 2 lỗ và gạch bê tông 8 lỗ còn được gọi chung là gạch bê tông trồng cỏ xuất hiện trên thị trường được một thời gian gần đây, sản phẩm đánh dấu bước đột phá của loại gạch block trồng cỏ, gạch block 8 lỗ sử dụng công nghệ ép cũ…

Xem thêm