Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6355:2009 phương pháp thử gạch

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6355:2009 gạch xây – phương pháp thử được các trung tâm kiểm định sử dụng để kiểm tra, xác định cường độ uốn, xác định cường độ nén của gạch lát vỉa hè, gạch bê tông, gạch xây, gạch xi măng…

Nội dung tiêu chuẩn TCVN 6355:2009

Bộ tiêu chuẩn TCVN 6355:2009 thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 6355:1998, gồm có 8 phần:

  • Phần 1: Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan
  • Phần 2: Xác định cường độ nén
  • Phần 3: Xác định cường độ uốn
  • Phần 4: Xác định độ hút nước: Chỉ áp dụng cho các loại gạch đất sét nung
  • Phần 5: Xác định khối lượng thể tích
  • Phần 6: Xác định độ rỗng
  • Phần 7: Xác định vết tróc do vôi: Chỉ áp dụng cho các loại gạch đất sét nung
  • Phần 8: Xác định sự thoát muối: Chỉ áp dụng cho các loại gạch đất sét nung