Cách làm gạch bông chất lượng cao tại xưởng Gạch An Sơn

Quy trình hay cách làm gạch bông của An Sơn được các nghệ nhân nhiều lăm kinh nghiệm thực hiện dựa trên bàn tay tài hoa, bộ óc nhạy bén để có thể thực hiện, hãy cùng xem cách họ sản xuất ra những viên gạch bông như thế nào qua video dưới đây.